Đóng gạch em học sinh Nozomi Momoki hàng múp rụp, thì làm cái gì mà có chứng cớ, hơn nữa đa số các nữ sinh viên thực tập trong bệnh viện cũng vì tiền đồ của mình, phim sex hay ai mà dám không làm cho anh ta vui lòng, cũng như anh ta đã nói, anh ta có thể để cho Uông em gái trong mười năm đã trở thành bác sĩ chính, đây là điều biết bao nhiêu bác sĩ tha thiết ước mơ đấy. tay hàng xóm thở dài nói. Vậy là nếu ta muốn là xử lý anh ta, chẳng phải là ngăn cản tiền đồ của rất nhiều người sao. anh thợ sửa ống nước tự hỏi. Mọi việc đều có nặng nhẹ để mà tùy theo cách xử …