Mây mưa với vợ bạn thân cực dâm dục Nana Nakamura, nhất trường, sở dĩ thằng bạn chồng nói vợ bạn đẹp là với thằng bạn chồng thôi, Phim sex khong che với người khác thằng bạn chồng không biết, nhưng có lần thằng bạn chồng nhớ đời vợ bạn kề sát bên thằng bạn chồng dạy học rồi bất thần vợ bạn cầm tay thằng bạn chồng để vào háng vợ bạn hỏi, thằng bạn chồng có feel gì không?” lúc đó 7 tuổi nên thằng bạn chồng lắc đầu, nhưng ấn tượng đó mãi mãi trong thằng bạn chồng cho đến lớn khôn, sau đó chúng thằng bạn chồng qua mỹ lại ở gần nhau nhưng không…